Biblioteks-TV? Javisst!

Connecticut’s Darien Library last week launched darienlibrary.tv, a new website designed to offer streamlined access to the library’s archive of library-created video content, including recorded author lectures, educational seminars, TechCast “how to” series on consumer technology, reader recommendation presentations, and more. Much of this content was already available online, but on a “hodgepodge” of sites, explained Assistant Director for Innovation and UX John Blyberg”

Annonser

Läranderum

Gå genast in och läs om det Vinnovafinansierade projektet Läranderum, drivet av Malmö stadsbibliotek !

Så här skriver man om målet:

”Målet var att undersöka hur vi bäst skulle kunna stödja lärande på bibliotek via öppna digitala läresurser. Detta ville vi göra genom att fråga våra besökare vad de ville lära sig mer om, genom att omvärldsbevaka och lära oss mer om förutsättningar och möjligheter, och genom att utveckla vår egen verksamhet. ”

 

 

Fredagslek

Jag roar mig med att sätta på mig biblioteksglasögonen när jag läser denna artikel , i vilken Gefle Dagblads kulturredaktör Kristian Ekenberg skriver om antologin ”Museerna och besökarna 2050”, och tycker att jag hittar en hel del paralleller till bibliotekssfären.. Detta inte minst vad gäller framtidsspekulationer, (”vad vill vi ha av en museiupplevelse om 35 år? ” – läs bibliotek ). Ekenberg refererar också hur  Johanna Koljonen skriver om spelifiering: ”hur museerna sneglar mot spelindustrin för att lära sig vad som attraherar. ” Han fortsätter: ”Hennes essä mynnar ut i ett resonemang om den ”verklighetshunger” som redan i dag kan börja anas i takt med att vi lever våra liv allt mer framför skärmar. Förstärks denna verklighetshunger, kan museets stora stenpalats, som i dag ter sig otidsenligt när Google Art Project låter oss besöka världsmuseer från soffan, bli ett hett besöksmål.”

Kan samma verklighetshunger driva besökare till biblioteken (”bibliotekens stora stenpalats”)? 

Ännu ett citat ur artikeln: ”Om Länsmuseet bygger upp ett virtuellt museum, där hela samlingen visas, kan själva det fysiska museet fungera som ankare. ”

Provtränk samma bild, men byt ut ”virtuellt museum” mot ”virtuellt bestånd” , ”museet” mot ”bibliotek ”-är det fysiska biblioteket kanske den digitala samlingens ankare?

Ja, så där kan man också roa sig en fredagkväll.  Kommentera gärna och lek vidare tillsammans med mig!

Expect More expanderar!

David Lankes bjuder in: till gemensamt utvecklingsarbete:”Join partners in expanding Expect More into a comprehensive and expanding set of community building resources. These resources will include online learning events for library decision makers, a physical and digital workbook, and an ongoing series of engagements to advocate for greater community focus and involvement in libraries. The Expect More Collaboratory will deliver a multimedia web-based curriculum for use by librarians with boards, principals, provosts, and communities.”

Visst låter det spännande?

Här en filmad inbjudan!

Garanterat bra böcker – om att arbeta läsfrämjande med kvalitetslitteratur

1 juni deltog jag i en dag på Kulturrådet under rubriken ”Garanterat bra böcker – om att arbeta läsfrämjande med kvalitetslitteratur”. I fokus stod de litteraturstödda titlarna.

Här några snabba nedslag om vad jag tog med mig från dagen!

Harald Hultqvist, litteraturkännare med mera, inledde dagen med att tala om  kvalitetskriterier:
Vad är på modet idag?
Originaliteten!
Nyskapandets inneboende kvalitet självklar för oss…
Men det måste finnas något mer i verket menar Hultqvist. Komplexiteten och hantverksskickligheten behövs nästan alltid i kvalitetslitteraturen för att den ska vara viktig

Komplexiteten – ställer fler och  svårare frågor, och olika frågor till olika läsare. Boken överlever i ens huvud.

Kvalitetslitteraturen gör oss smartare, gör oss snabbare att associera.
Den gör oss mer empatiska
Den gör oss till bättre samhällsmedlemmar, familjemedlemmar, älskare…

Hantverksskickligheten – slarvas det med idag, man lär sig inte hantverket från början.

Litteraturen hjälper oss att läsa allt annat omkring oss!
Vi lär oss att demaskera myter! Detta kräver ett precist och genomarbetat språk.
Ett samhälle utan poesi…blir undergångsfähigt. Ett sådant samhälle går på sina egna myter

För läsning av kvalitetslitteratur av den här arten krävs en investering i tid, en ansträngning, investering av en själv-man måste öppna upp sig själv, förstå att man byter bort en bit -får en annan istället, får möjlighet att omvärdera.

Det är uppgiften –  att övertyga om detta!
Vi är litteraturens kängförsäljare:-)!

En annan höjdpunkt: Örebro läns projekt om Bokholkar med KUR-böcker-vill veta allt om detta! Här hittar du en projektbeskrivning – gå in och läs bara!

Jag sänder också en tacksamhetens tanke till Maria Ehrenberg, länsbibliotekarie i Halland, för mycket vass -i positiv bemärkelse- och underhållande framställning om bibliotekariers bokvanor. Ja, varför läser vi samma bok samtidigt?:-)

Några andra uppfordrande frågor hon ställde: Vem läser skönlitteratur utgiven på mindre förlag? Vem tar hand om lyriken?

DET tycker jag är några av de angelägna frågor vi behöver lyfta på respektive hemmaplan , helst igår.

Just ja. har vi något digitalt perspektiv på detta? Saknade det perspektivet helt denna dag.

Information Services Today: Hyperlinked Libraries, Makerspaces, & Learning in a Collaborative World

Här finns mycket att borra i! Collaborative world indeed…
Tack Ann Wiklund för tips !

Building Creative Bridges

Trainer-teacher-learners reading Michael Stephens’ “Hyperlinked Libraries” and Kristin Fontichiaro’s “Creation Culture and Makerspaces” chapters in Sandra Hirsh’s newly-released anthology Information Services Today: An Introductionwill find inspiring reminders of how learning organizations are evolving to meet community needs.

Information_Services_Today--CoverIn fact, if we substitute the term “learning organization” for the word “library” in a set of observations Stephens offers at the top of the Hyperlinked Library page on his Tame the Web site, we have another first-rate manifesto for trainer-teacher-learners working within libraries as well as for those working in other settings: “The Library Plays. The Library Learns. The Library Tells Stories. The Library is Transparent. The Library is Participatory. The Library harnesses user-generated content. The Library makes Connections.” Stephens, furthermore, has provided a bridge from hyperlinked libraries to a concept of hyperlinked learning that carries us into themes trainer-teacher-learners are exploring worldwide; it encompasses learning models and…

View original post 730 fler ord

The Expect More Library Scholarship!

Har inte bloggat på evigheter, men det ska vara Lankes som lyckas inspirera till det. I sin senaste bloggpost annonserar han inget mindre än The Expect More Library Scholarship!

”Expect More Library Scholars receive:

A 50% tuition award
Pairing with a specific faculty mentor, who is carefully matched to the student’s career field of interest, for the two years of the graduate education program
A paid faculty assistant position working directly with their faculty mentor on projects in the Expect More Library Scholar’s field of interest. The position is 20 hours per week during the academic year, for the two years of the program
A $1,000 travel fund for library conferences, industry networking events, and professional development activities”

När åker vi;-)?