Category Archives: Allmänt

Biblioteks-TV? Javisst!

Connecticut’s Darien Library last week launched darienlibrary.tv, a new website designed to offer streamlined access to the library’s archive of library-created video content, including recorded author lectures, educational seminars, TechCast “how to” series on consumer technology, reader recommendation presentations, and more. Much of this content was already available online, but on a “hodgepodge” of sites, explained Assistant Director for Innovation and UX John Blyberg”

Annonser

Garanterat bra böcker – om att arbeta läsfrämjande med kvalitetslitteratur

1 juni deltog jag i en dag på Kulturrådet under rubriken ”Garanterat bra böcker – om att arbeta läsfrämjande med kvalitetslitteratur”. I fokus stod de litteraturstödda titlarna.

Här några snabba nedslag om vad jag tog med mig från dagen!

Harald Hultqvist, litteraturkännare med mera, inledde dagen med att tala om  kvalitetskriterier:
Vad är på modet idag?
Originaliteten!
Nyskapandets inneboende kvalitet självklar för oss…
Men det måste finnas något mer i verket menar Hultqvist. Komplexiteten och hantverksskickligheten behövs nästan alltid i kvalitetslitteraturen för att den ska vara viktig

Komplexiteten – ställer fler och  svårare frågor, och olika frågor till olika läsare. Boken överlever i ens huvud.

Kvalitetslitteraturen gör oss smartare, gör oss snabbare att associera.
Den gör oss mer empatiska
Den gör oss till bättre samhällsmedlemmar, familjemedlemmar, älskare…

Hantverksskickligheten – slarvas det med idag, man lär sig inte hantverket från början.

Litteraturen hjälper oss att läsa allt annat omkring oss!
Vi lär oss att demaskera myter! Detta kräver ett precist och genomarbetat språk.
Ett samhälle utan poesi…blir undergångsfähigt. Ett sådant samhälle går på sina egna myter

För läsning av kvalitetslitteratur av den här arten krävs en investering i tid, en ansträngning, investering av en själv-man måste öppna upp sig själv, förstå att man byter bort en bit -får en annan istället, får möjlighet att omvärdera.

Det är uppgiften –  att övertyga om detta!
Vi är litteraturens kängförsäljare:-)!

En annan höjdpunkt: Örebro läns projekt om Bokholkar med KUR-böcker-vill veta allt om detta! Här hittar du en projektbeskrivning – gå in och läs bara!

Jag sänder också en tacksamhetens tanke till Maria Ehrenberg, länsbibliotekarie i Halland, för mycket vass -i positiv bemärkelse- och underhållande framställning om bibliotekariers bokvanor. Ja, varför läser vi samma bok samtidigt?:-)

Några andra uppfordrande frågor hon ställde: Vem läser skönlitteratur utgiven på mindre förlag? Vem tar hand om lyriken?

DET tycker jag är några av de angelägna frågor vi behöver lyfta på respektive hemmaplan , helst igår.

Just ja. har vi något digitalt perspektiv på detta? Saknade det perspektivet helt denna dag.

Information Services Today: Hyperlinked Libraries, Makerspaces, & Learning in a Collaborative World

Här finns mycket att borra i! Collaborative world indeed…
Tack Ann Wiklund för tips !

Building Creative Bridges

Trainer-teacher-learners reading Michael Stephens’ “Hyperlinked Libraries” and Kristin Fontichiaro’s “Creation Culture and Makerspaces” chapters in Sandra Hirsh’s newly-released anthology Information Services Today: An Introductionwill find inspiring reminders of how learning organizations are evolving to meet community needs.

Information_Services_Today--CoverIn fact, if we substitute the term “learning organization” for the word “library” in a set of observations Stephens offers at the top of the Hyperlinked Library page on his Tame the Web site, we have another first-rate manifesto for trainer-teacher-learners working within libraries as well as for those working in other settings: “The Library Plays. The Library Learns. The Library Tells Stories. The Library is Transparent. The Library is Participatory. The Library harnesses user-generated content. The Library makes Connections.” Stephens, furthermore, has provided a bridge from hyperlinked libraries to a concept of hyperlinked learning that carries us into themes trainer-teacher-learners are exploring worldwide; it encompasses learning models and…

View original post 730 fler ord

Article: Smartphones: The silent killer of the Web as you know it

Smartphones: The silent killer of the Web as you know it

http://thenextweb.com/insider/2014/05/05/smartphones-the-silent-killer-of-the-web/

Skaparbibblan på Biblioteksdagarna!

20140508-063728.jpg

Missa inte vårt seminarium klockan 13 på torsdag i Idunsalen.
Vårt deltagande beskrivs så här i programmet:
5C #skaparbibblan – om makerspaces, digitala lab och skapande på bibliotek
Sedan ett antal år tillbaka har rörelsen Makers utkristalliserat sig – människor med olika kompetenser som delar kunskap med varandra. Företeelsen har nu börjat ta plats även på bibliotek under benämningen makerspaces. I grunden handlar det om att erbjuda en plats till människor att samlas på, dela kunskap och skapa saker med tillgång till verktyg som kanske inte finns hemma. Hur hittar vi ”närproducerad kompetens”, hur får vi den till biblioteket och hur skapar vi bra verksamhet utifrån detta?
Bild lånad från @svbib på Twitter: https://twitter.com/svbib/status/463937666590208000

IT som designmaterial

Är du intresserad av programmering, slöjd, makerspaces etc, men saknar ett pedagogiskt sammanhang, då kan den här videon definitivt vara det du söker!
Lyssna till ett spännande samtal inom ramen för Digitala skollyftet, och inte minst på vad Carl Heath, forskare på Interactive institute har att berätta!

You’re Going to Learn!

Läs,läs,läs!

The Library Effect

One famous example of a person who used the public library to educate himself is the American author, Ray Bradbury (originally reported on by Brain Pickings). During an interview conducted by his official biographer, Sam Weller, author of Listen to the Echoes: The Ray Bradbury Interviews, Bradbury explained:

”When I left high school, I had all my plans to go to college, but I had no money. And I decided then, the best thing for me to do is not worry about getting money to go to college — I will educate myself. I walked down the street, I walked into a library, I would go to the library three days a week for ten years and I would educate myself. It’s all FREE, that’s the great thing about libraries! Most of you can afford to go to college, but if you wanna educate yourself completely, go to…

View original post 1 719 fler ord