Category Archives: lärande

Biblioteks-TV? Javisst!

Connecticut’s Darien Library last week launched darienlibrary.tv, a new website designed to offer streamlined access to the library’s archive of library-created video content, including recorded author lectures, educational seminars, TechCast “how to” series on consumer technology, reader recommendation presentations, and more. Much of this content was already available online, but on a “hodgepodge” of sites, explained Assistant Director for Innovation and UX John Blyberg”

Annonser

Läranderum

Gå genast in och läs om det Vinnovafinansierade projektet Läranderum, drivet av Malmö stadsbibliotek !

Så här skriver man om målet:

”Målet var att undersöka hur vi bäst skulle kunna stödja lärande på bibliotek via öppna digitala läresurser. Detta ville vi göra genom att fråga våra besökare vad de ville lära sig mer om, genom att omvärldsbevaka och lära oss mer om förutsättningar och möjligheter, och genom att utveckla vår egen verksamhet. ”

 

 

Den lärande människan, del 3- Digitalt bokprat: ett smart alternativ

20121014-200648.jpg

Kendra McDonnell och Craig McDonald, Holmsunds bibliotek berättade på ett oerhört inspirerande sätt om en metod de använder för att bokprata med / för eleverna på ett nytt sätt- med hjälp av smartboard.

Kendra och Craig arbetar på kombinerat folk- och skolbibliotek på en F-9 skola i Holmsund. Skolan är ny, och inredd med smartboards i varje klassrum samt i skolbiblioteket.

De menar att det förenklar att visa bilder och text med hjälp av en smartboard:
det är en teknik barnen kan relatera till
det underlättar att jobba interaktivt
du kan länka till bakgrundsinformation
metoden täcker flera inlärningsstilar
-möjligt ta in ljudklipp, taktilt …
multimedia
-book trailers, filmklipp, musik, animationer, bilder
du fångar elevernas intresse

De tillämpar resursdelning:
– smart att dela material med varandra (använder inbyggda programvaran smart notebook)
för att bygga upp ett arkiv med presentationer
Du kan också skicka presentationer mellan bibliotek som har smartboards, vilket gör det möjligt att
inspirera varandra.

En åhörare undrar om boklånen ökar nu? Svaret blir att det är lite idigt att säga ännu men en sådan tendens kan anas-så gott som alla böcker som lånas in i samband med bokpraten går nu åt på ett helt annat sätt än tidigare!

Ett exempel vi får ta del av är boken om Hugo Cabret,där Craig berättar med hjälp av bilder
från boken, men också bl a medlänkar till filmen ”A trip to the moon”.

Du kan också länka till wikipedia eller annan informationskälla, för att t ex djupdyka kring någon eller något i den bok du berättar om.

Ett annat exempel handlade om Vargbröder, där man använt sig av bl a baksidestexter
mm mm – och en annan fin sak i kråksången är att man kan läsa tillsammans på skärmen.

En bild säger verkligen mer än tusen ord ibland, så här kommer några!

20121014-195927.jpg

20121014-200004.jpg

20121014-200055.jpg

Den understa bilden, ur berättelsen om Matt Surrington, visar hur man använda de inbyggda verktygen för att leka med bilden, sätta fokus på /olika delar/ ‘klippa ur’ mm

Läs även denna artikel ur Västerbottenskuriren!
De här båda bibliotekarierna kommer jag att vilja fortsätta följa!

Den lärande människan, del 2

Här kommer ”del 2” i min lilla serie från ”Den lärande människan”.

Andre man på ”talarlistan” var Andreas Skog, Mediacenter i  Västerbottens län
twitter:andreas_akog
Rubrik: Barn o unga i sociala medier
Andreas framställning var nog den som fångade mig mest den här dagen med sitt direkta och engagerade tilltal.
Inledningsvis påpekade Andreas:
Vill du veta något idag, kollar du med ditt nätverk
Det gäller (för pedagoger et al) att se nätverket som en möjlighet till lärande
dvs i skolan: utnyttja barnens nätverk för lärande
Nätverken bildar ett nytt gemensamt kraftfält –
detta kraftfält förändrar oss
barn utnyttjar detta kraftfält
Var femte människa på jorden sysslar med sociala medier på nätet
Vi i Sverige t ex har ovanligt många kontakter m Irak
– det bor 6000 irakier i Södertälje
Dagens barn och ungdomar  tänker att det är möjligt att nå alla….det gjorde inte vi
De är vana vid att prata för folk ” där ute ”, har många följare
Exempel på dagens entreprenörer
kenza, underbaraclara
= nya grupper tar plats, ja tar stor plats
 tjejer regerar i bloggvärlden
de här unga kvinnorna är resurser, men de kan behöva stöd från oss
Även särskoleelever finns ”där ute”
De här verktygen är ett medel att påverka världen
Barn o ungdomar – pilar vi ska skjuta ut i framtiden,
de behöver utbildas i media literacy
Facebook har mycket högre förtroende bland yngre – en utmaning för oss
Ergo: Att arbeta med digital läskunnighet (”dagens källkritik” tänker jag) är därför så viktigt!

Den lärande människan

För drygt en vecka sedan hade jag förmånen att delta i en konferens med rubriken ”Den lärande människan” i Umeå. Konferensen arrangerades av Informations- och lånecentralen i Umeå, MediaCenter i Västerbottens län, Umeå kommun och Umeå universitetsbibliotek.
Först ut under dagen var Alastair Creelman (Linnéuniversitetet), som via Adobe Connect medverkade från Reykjavik med föredraget  ”Socialt lärande-biblioteket som informationsnav”, och du kan ta del av hela det via den här inspelade versionen.

Creelman talade alltså ur ett univ/högskolebiblioteksperspektiv, men nog anser jag att det som sades i lika hög grad kan vara relevant för folkbibliotek.
Några av de saker jag särskilt noterade var:
Möjligheter till ett socialt lärande – det finns lärare överallt på nätet, alternativa strukturer byggs ”off pist”
Vi behöver lära studenter att lära, att agera mer som backpackers, inte charterturister.
Varför låser vi in kunskap ( forskningsresultat)? Lärare sitter i timmar och förbereder snarlika resurser, creative commons används väldigt sällan i högre utbildning i Sverige.
Biblioteken har stor upplysningsuppgift att fylla beträffande de cc-resurser mm som finns.
Frågan om sökbarhet
lärarna ( bl a) behöver hjälp att hitta de goda resurserna, allt är inte väl taggat! Det är t det är t ex svårt att söka film och ljud
Det krävs kunskap att söka OER, det ÄR en biblioteksfråga
Exmpel på resurser
Paradigmskifte? ”Context is king, not content” – på det området har jag på senare tid hört ytterligare varianter, tydligen är det viktigt vem som är kung här:-)
På iTunes U hittar du Lund , Dalarna,  Malmö (univ/högskolor), men bara med delar av sina resurser
Några resurser som tidigare mest flimrat förbi undertecknads ögon verkar väl värda att återvända till och reflektera vidare över/fördjupa sig i:
Massive Open Online Course, MOOC, jag hittar t ex en intressant artikel via Forbes
University of the People,http://www.uopeople.org/
Peer to Peer University, https://p2pu.org/sv/ (svenska varianten)
Känner du dig överlupen? Det handlar snarare om faktorn ”filter failure” snarare än ”information overload” menar Alastair Creelman
Vi (biblioteken i bred bemärkelse tänker jag, Alastair kanske syftade på forskningsbiblioteken) står för kvalitet
Idag handlar det väldigt mycket om att skapa sina personliga lärmiljöer
Lärande kan äga rum var som helst, när som helst om du bara vill -om du vet hur
De flesta vet inte hur!
Framtidens bibliotek
Digitala medier
Fysisk och virtuell miljö
Arena för lärande
Informationsnav
Kvalitetssäkring
Ja, det var några anspråkslösa noteringar från mig, jag undrar om det inte kan vara en idé även för oss på folkbiblioteken att tänka ett varv till kring vad lärande kan vara idag? Hur kan vi spela roll på ett mer adekvat sätt?

Från Bok och Bibliotek: Det digitala biblioteket i framtiden

I samband med Bok och Biblioteksmässan i Göteborg, samtalade Boris Zetterlund, Axiell och undertecknad i ett monterinslag i Gävleborgsmontern under rubriken” Det digitala biblioteket i framtiden”.

Här är några av de tankar som jag framförde:

”Det digitala biblioteket i framtiden- som jag tänker just nu (framtiden är en ständig färskvara):

Det är redan nu och kommer i allt högre utsträckning  att vara  mobiler o smartphones som utgör vägen in till nätet och därigenom det digitala biblioteket och dess tjänster.

Hur möter vi det?

Konkret och med perspektiv från vårt utvecklingsarbete med helgebiblioteken.se:s nya webb:
Axiell erbjuder  i dagsläget en applikation, men den behöver utvecklas vad gäller innehåll och utbud.

Vi behöver gå vidare från de ”vanliga” katalogtjänsterna (sök, reservera, låna om) till att integrera så mycket som möjligt av bibliotekets tjänster

– det handlar om att låna, ladda ner, lyssna strömmande, fråga en bibliotekarie, få tillgång till databaser o andra nättjänster

– det handlar om det kursutbud som biblioteket erbjuder

– det handlar om att hitta biblioteket på sociala medier via appen

– det handlar om att kunna ta del av video o podcasts, i realtid och retroaktivt

Är det inte också rimligt att  vi på bred front utvecklar den mobila bibliotekswebben – i nuläget finns inte den som standard?

Varför då? Jo, genom den mobila webben når man ju alla som äger en mobil, inte bara de som äger en smartphone.

Jag tror också att det fortsatt kommer att vara centralt  att koppla det fysiska och det digitala biblioteket- synliggöra det ena i det andra!

En viktig del i det arbetet kan vara att  inrätta medialab på biblioteken,  där våra besökare erbjuds möjlighet att lära sig använda såväl hårdvara (läs-, surfplattor o vad som nu kan vara aktuellt)
som bibliotekets digitala  tjänster o utbud och att besökarna/ användarna där också ges möjlighet att skapa själva ( video, foto, ljud , text).

Medialab behövs också för att personalen själv ska kunna upprätthålla och vidareutveckla sin kompetens  för att kunna möta besökarnas behov nu och i framtiden

OCH de behövs för att biblioteken ska ha en plattform för sin (nya) roll som producent av eget digitalt innehåll: ljud, film och inte minst egenproducerade eböcker:)

To stay relevant, we need to reboot!

WiZiQ

wiziq_row2_dashbord07.gif

Fö undrar jag bara om det är någon som testat WiZiQ ännu, och i så fall kan ge ett omdöme?