Tag Archives: lyrik

Garanterat bra böcker – om att arbeta läsfrämjande med kvalitetslitteratur

1 juni deltog jag i en dag på Kulturrådet under rubriken ”Garanterat bra böcker – om att arbeta läsfrämjande med kvalitetslitteratur”. I fokus stod de litteraturstödda titlarna.

Här några snabba nedslag om vad jag tog med mig från dagen!

Harald Hultqvist, litteraturkännare med mera, inledde dagen med att tala om  kvalitetskriterier:
Vad är på modet idag?
Originaliteten!
Nyskapandets inneboende kvalitet självklar för oss…
Men det måste finnas något mer i verket menar Hultqvist. Komplexiteten och hantverksskickligheten behövs nästan alltid i kvalitetslitteraturen för att den ska vara viktig

Komplexiteten – ställer fler och  svårare frågor, och olika frågor till olika läsare. Boken överlever i ens huvud.

Kvalitetslitteraturen gör oss smartare, gör oss snabbare att associera.
Den gör oss mer empatiska
Den gör oss till bättre samhällsmedlemmar, familjemedlemmar, älskare…

Hantverksskickligheten – slarvas det med idag, man lär sig inte hantverket från början.

Litteraturen hjälper oss att läsa allt annat omkring oss!
Vi lär oss att demaskera myter! Detta kräver ett precist och genomarbetat språk.
Ett samhälle utan poesi…blir undergångsfähigt. Ett sådant samhälle går på sina egna myter

För läsning av kvalitetslitteratur av den här arten krävs en investering i tid, en ansträngning, investering av en själv-man måste öppna upp sig själv, förstå att man byter bort en bit -får en annan istället, får möjlighet att omvärdera.

Det är uppgiften –  att övertyga om detta!
Vi är litteraturens kängförsäljare:-)!

En annan höjdpunkt: Örebro läns projekt om Bokholkar med KUR-böcker-vill veta allt om detta! Här hittar du en projektbeskrivning – gå in och läs bara!

Jag sänder också en tacksamhetens tanke till Maria Ehrenberg, länsbibliotekarie i Halland, för mycket vass -i positiv bemärkelse- och underhållande framställning om bibliotekariers bokvanor. Ja, varför läser vi samma bok samtidigt?:-)

Några andra uppfordrande frågor hon ställde: Vem läser skönlitteratur utgiven på mindre förlag? Vem tar hand om lyriken?

DET tycker jag är några av de angelägna frågor vi behöver lyfta på respektive hemmaplan , helst igår.

Just ja. har vi något digitalt perspektiv på detta? Saknade det perspektivet helt denna dag.

Annonser