Riksdagsdebatt 11 april!!

Anbefaller härmed skärpt uppmarksamhet 11 april!!

Via Svensk biblioteksförenings hemsida:

Biblioteken diskuteras i riksdagen 11 april
Kulturutskottets betänkande 2006/07:KrU6 ”Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter” diskuteras i kammaren onsdagen den 11 april på eftermiddagen.
Här nedan finns texten kring utskottets ställningstagande:
Utskottet vill inledningsvis betona att biblioteken utgör en av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle – en självklar mötesplats och en unik samlings- punkt för information, kunskap och bildning. Här finns möjlighet för allmänheten att avgiftsfritt låna böcker, ta del av tidskrifter, söka informa- tion på Internet m.m. Utskottet vill med anledning av motion Kr285 (kd) yrkande 6 särskilt understryka att det är angeläget att tillse att barn och unga får tillgång till såväl allmänna bibliotek som skolbibliotek. Tidig kon- takt med litteratur kan enligt utskottets uppfattning lägga grunden till ett framtida brett kulturintresse. En undersökning initierad av Statens kultur- råd visar att folkbiblioteken når ungefär hälften av skolbarnen med någon form av uppsökande verksamhet. Utskottet delar uppfattningen i motio- nerna att det är angeläget att ta till vara bibliotekens kompetens och att ständigt utveckla och förnya verksamheten. Utskottet anser emellertid att det får ankomma på regeringen att göra en samlad bedömning av den fram- tida bibliotekspolitiken. Utskottet konstaterar att regeringen för närvarande bereder direktiven till en utredning som ska pröva hur de nuvarande kultur- politiska prioriteringarna och strukturerna förhåller sig till dagens sam- hälle. Utskottet anser inte att något initiativ behövs med anledning av motionerna Kr212 (s), Kr272 (v) yrkandena 1 och 2 samt Kr285 (kd) yrkan- dena 1-4 och 6. Motionsyrkandena avstyrks därmed.
Två reservationer finns, en från vänsterpartiet som vill arbeta fram ett idéprogram för 2000-talets bibliotek och utvärdera bibliotekslagen (motion Kr 272) samt en reservation från socialdemokraterna som vill att riksdagen tillkännager att det är angeläget att slå vakt om avgiftsfria boklån och alla medborgares tillgång till folkbibliotek (motion Kr 212).
Hela betänkandet finns som pdf-fil nedan.
PDF-dokument
Publicerad av Peter Axelsson <pax@biblioteksforeningen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s